Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Macierzyństwo i jego odsłony

red. Grzegorz Godawa, red. Łukasz Ryszka

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2020
Stron: 218
Dział:
ISBN: 9788366084728
Wydanie drukowane
 

20,00 18,00

Pozycja dostępna

 

Książka stanowi wartościową, spójną pracę znakomicie wpisującą się w palące problemy społeczne i trafnie obrazującą dylematy macierzyństwa z perspektywy funkcjonowania współczesnej rodziny i oglądu społecznego. Podjęte w pracy analizy i dyskusje mogą być inspiracją do dalszych pogłębionych badań problematyki macierzyństwa.
prof. dr hab. Jolanta Szempruch

To ciekawe zestawienie dość odmiennych punktów widzenia problematyki macierzyńskiej. Rola matki jest tu uchwycona jako podlegająca procesowi zmian i przeobrażeń. Mamy tu zatem perspektywę duchową, antropologiczną, społeczną oraz pedagogiczną. Całość opracowania tchnie nieco „kobiecym piórem”, jednak nie w znaczeniu pejoratywnym. Mowa tu o większej wrażliwości i swoistym wyczuciu ważnych obszarów oraz o sposobie patrzenia na problem.
dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr

__________________________

Spis treści

Wstęp
ks. Czesław Chrząszcz
   Wybrane modele macierzyństwa w społeczeństwie polskim na przełomie XIX i XX wieku
Magdalena Gadamska-Kyrcz, Paulina Rzewucka
   Modele współczesnego macierzyństwa
Łukasz Ryszka
   Pedagogia kobiety. Kierunki i perspektywy rozwoju
ks. Grzegorz Godawa
   „Doniosła twórczość kobiety”. Macierzyństwo w świetle nauczania Jana Pawła II
bp Janusz Mastalski
   Macierzyństwo duchowe dziś. Współczesne konteksty cywilizacyjne
Katarzyna Kutek-Sładek, Monika Pyrczak-Piega
   Macierzyństwo w perspektywie niepełnosprawności
Marta Luber, Marta Skoczylas
   Gdy mama jest sama. Psychospołeczne aspekty samotnego macierzyństwa
Maria Kowal, Stanisław Kowal
   Mamy wielodzietne pracujące w domu – stereotypy i wyzwania
Renata Zubrzycka, ks. Grzegorz Godawa
   Nie jestem taka jak Ona? Wizerunek matki z perspektywy dorosłej córki