pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Regulamin

Sklep internetowy, działający w domenie akademicka.pl, prowadzony jest przez Księgarnię Akademicką spółkę z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 145510, NIP 676-007-55-73, Regon 350019126.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zamówienia przyjmowane są ze strony www.akademicka.pl, wyjątkowo telefonicznie, faksem (+48 12) 431 27 43.

1.3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem automatycznie generowaną informację o przyjęciu zamówienia, w treści której znajduje się link, na który należy kliknąć w celu potwierdzenia. Jeśli ww. potwierdzenie nie dotrze do serwera w ciągu 7 dni kalendarzowych, zamówienie zostanie automatycznie skasowane.

1.4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po dotarciu do księgarni e-maila potwierdzającego przez klienta złożone zamówienie (w przypadku wybrania opcji przesyłki pobraniowej lub przedpłaty) lub po uiszczeniu należności za towar (w przypadku wybrania opcji e-płatności).

1.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców księgarni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy Klient dokonał płatności poprzez opcję e-płatności, a towar jest niedostępny, Sklep zwróci Klientowi należność za zamówiony towar.

1.6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

1.7. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub faksem (+48 12) 431 27 43 lub e-mailem: zamowienia@akademicka.pl, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane.

1.9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, np. w przypadku wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

II. Formy płatności

2.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

2.2. Przy zamówieniach indywidualnych krajowych:

- płatne przy odbiorze za pobraniem - 18 zł;

- przedpłata przelewem bankowym lub pocztowym na konto księgarni (przedpłata) - 12 zł;

- przedpłata poprzez moduł e-platnosci (PAYU) - 12 zł

2.3. Przy zamówieniach indywidualnych zagranicznych:

- płatne przelewem bankowym na konto księgarni (przesyłki zagraniczne realizujemy po uprzedniej kalkulacji kosztów przesyłki. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o wysokości kosztów zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej w zależności od wagi przesyłki).

2.4. Przy zamówieniach instytucji i firm - płatne przelewem bankowym na konto lub za pobraniem przy odbiorze.

III. Dostawa  

3.1 Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta

3.2. Klient może wybrać następujących dostawców:

- Poczta Polska, przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze,

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym oraz ustawy Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

- firma kurierska, przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze

- lub odebrać książkę osobiście (zamówiony towar będzie zarezerwowany przez tydzień przy kasie Sklepu).

3.3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

IV. Zwroty i reklamacje

4.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może bez podania przyczyny zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

4.2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.

4.3. Wszystkie towary dostępne w księgarni objęte są gwarancją producenta.

4.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Księgarnia Akademicka sp. z o.o.; ul. św. Anny 6; 31-008 Kraków.

4.5. Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację o przyczynach reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

V. Zasady sprzedaży książki elektronicznej

5.1. Zasady określone w niniejszym dziale mają zastosowanie do sprzedaży czasowego dostępu do pliku elektronicznego z zawartością książki.

5.2. Dostęp do książki elektronicznej można wykupić na okres 1, 7, 30 lub 180 dni. Po upłynięciu wykupionego okresu użytkowania książki, aktywność linku do książki elektronicznej wygasa.

5.3. Realizacja zamówienia zawierającego książki elektroniczne rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

5.4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za pliki elektroniczne:

- e-płatność,

- przedpłata na rachunek bankowy Księgarni Akademickiej

5.5. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5.6. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na podany przy zakupie adres e-mail, aktywny czasowo link z adresem do książki elektronicznej, z którego Klient może korzystać aż do upływu czasu użytkowania. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep poinformuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

5.7. Ze względu na charakter sprzedaży książki elektronicznej, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Klienta pliku elektronicznego.

5.8. Zasady korzystania z plików elektronicznych.

5.8.1. Licencja do korzystania z pliku elektronicznego upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

5.8.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii, wykorzystywania w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

5.8.3. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego.

5.8.4. Klient zobowiązany jest podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych do zakupionego pliku elektronicznego.

5.9. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych jeżeli:

- zawartość książki elektronicznej posiada defekt natury technicznej

- link prowadzący do wykupionej książki elektronicznej nie uruchamia się,

- w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość skorzystania z książki elektronicznej. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację na adres zamowienia@akademicka.pl, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz pisząc w nagłówku Reklamacja.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Sklep.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Księgarnią Akademicką sp. z o.o. Utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

6.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6.3. Dokonanie zakupów za pomocą księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.(c) Księgarnia Akademicka