Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Czy na gniew jesteśmy skazani

Janusz Mastalski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2020
Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788366084698
 
 
 

 

Janusz Mastalski

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2020

Dział:

Stron: 306

ISBN: 9788366084698

Niniejsza książka ma pomóc w radzeniu sobie z gniewem, złością i negatywnymi emocjami. Zmieszczone w niej rozważania skupiają się na tym, by osoba uświadomiła sobie (w świetle Słowa Bożego, psychologii i pedagogiki), czym jest gniew i czy zawsze musi być toksyczny? Pochylając się nad biblijnymi tekstami, ale nie tylko, Czytelnik będzie mógł wypracować własny sposób pokonywania w sobie złości oraz negatywnych interakcji emocjonalnych. Kolejne partie tekstu zostaną zogniskowane wokół zagadnienia szeroko pojętej pomocy człowiekowi w kształtowaniu postawy łagodności.


Gniew jest pojęciem wieloznacznym. Z jednej strony znajduje się w katalogu siedmiu grzechów głównych, z drugiej strony, oparta na Bożym Objawieniu chrześcijańska tradycja mówi o świętym gniewie Bożym. By dobrze zrozumieć różne znaczenia tego pojęcia wybitny specjalista od pedagogiki, ks. bp prof. Janusz Mastalski przeanalizował zjawisko gniewu z wielu różnych perspektyw. Interesujące i kompetentne opracowanie pod tytułem „Czy na gniew jesteśmy skazani?” ukazuje omawiane zjawisko z punktu widzenia teologicznego, zwłaszcza moralnego, psychologicznego, pedagogicznego a nawet fizjologicznego. Specyfika gniewu zostaje tu wypracowana i ukazana w relacji do takich pojęć, jak złość, łagodność czy asertywność. Autor słusznie odróżnia toksyczne formy gniewu od innych form i dojrzałych reakcji na zaistniałe zło. […] należy ją polecić wszystkim, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby własnego i cudzego dojrzewania na drodze radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zyzak


Książka wybitnego teologa i pedagoga […] wkracza na szeroki, ale zarazem wieloaspektowy obszar wychow(yw)ania „bez gniewu” w relacjach interpersonalnych (w tym komunikacyjnych) w całym okresie życia każdego człowieka. Jest to dzieło bardzo potrzebne nie tylko w wychowywaniu w duchu chrześcijańskim, bowiem fenomenologia gniewu jest znacznie bardziej oczywista, bogata i rozpowszechniona niż w przypadku innych wad niedoskonałego człowieka – jakoby samoistnie sama z siebie dąży do objawienia się na zewnątrz oraz posiada warstwę fizjologiczną i psychiczną. […] Autorowi przyświecał bardzo szlachetny cel, jakim jest niesienie pomocy w radzeniu sobie z gniewem, złością i negatywnymi emocjami. Rozważania aksjologiczne w tekście dzieła skupione zostały wokół uświadamiania sobie (w świetle psychologii, pedagogiki i Słowa Bożego) istoty gniewu i sposobów ogarniania go by nie był nasycony on toksycznością wobec bliźniego (jako podmiotu na co dzień).
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak