Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Londyński "Pamiętnik Literacki" - organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie - w latach 1976-2018

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2019
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788371337765
 
 
 

 

Niniejsze opracowanie składa się ze Wstępu, czterech rozdziałów i Zakończenia. Wstęp wprowadza czytelnika w kontekst historyczno-polityczny funkcjonowania Polaków w Wielkiej Brytanii.

 Rozdział pierwszy, opisuje okoliczności powstania pisma, charakteryzuje wydawcę i współpracowników, stałe działy. Określa jego periodyczność, sposób finansowania, format, objętość, nakład, dystrybucję, deklarowany krąg odbiorców.

Rozdział drugi skupia uwagę na problematyce podejmowanej w tomach, opisujących w badanym okresie różne zagadnienia, w tym między innymi rocznice powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz edycji czasopisma, Nagrodę Nobla dla Czesława Miłosza, polskich autorów w językach obcych, polskich poetów poza krajem, naukę o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytetach obcych na całym świecie.

Rozdział trzeci koncentruje się na prozie, poezji i innych gatunkach literackich i publicystycznych drukowanych w periodyku, dając przegląd polskiej literatury emigracyjnej powstałej na wielu kontynentach.

Rozdział ostatni składa się z opisu życia literackiego prezentowanego w czasopiśmie. Najważniejszym zwieńczeniem działań okołoliterackich ZPPnO jest uroczyste przyznawane corocznie od 1951 roku Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Pracę wieńczy Zakończenie, Bibliografia oraz Indeks osobowy.