Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Genesis. Księga Rodzaju. Literatura, kultura, trwanie

red. Anna Szczepan-Wojnarska, red. Magdalena Ślusarska, red. Kama Pawlicka

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2019
Stron: 266
Dział:
ISBN: 9788380906822
 
 
 

 

Ciekawy, wieloaspektowy zbiór. Prace w nim zamieszczone sięgają z jednej strony do źródeł zjawisk kulturowych, z drugiej – ukazują ich przemiany w czasie, do współczesności włącznie.

 

SPIS TREŚCI
Anna Szczepan-Wojnarska
Wprowadzenie 7
Teresa Kostkiewiczowa
O niezbędności humanistyki – kilka przypomnień spraw podstawowych 12
Dorota Muszytowska
Geneza tekstów o stworzeniu z Księgi Rodzaju 22
Anna Kozłowska
O tytule pierwszej księgi Biblii i jego śladach w polszczyźnie 40
Agnieszka Świątek
Działania w Księdze Rodzaju. Semantyka czasowników bliskoznacznych do ‘robienia czegoś’ 58
Bernadetta Kuczera-Chachulska
Genesis jako możliwe źródło myśli o sztuce (kilka myśli) 74
Robert Pawlik
Ernst H. Kantorowicz o teologiczno-politycznej genezie idei kreacji artystycznej 84
Ewa Bieńkowska
Pierre Jean Jouve, czyli samotność herezjarchy 104
Dominika Budzanowska-Weglenda
Bóg w gościnie u Abrahama (egzegeza Rdz 18 według Bedy Czcigodnego) 112
Krzysztof Koehler
„Genezyjski” Kochowski. Kilka uwag o Psalmodii polskiej 132

Teresa Winek
Soplicowska Genesis, czyli odbudowywanie świata 146
Ewangelina Skalińska
Cywilizacja Cypriana Norwida jako Genesis odwrócona 172
Dorota Kielak
„Genezyjski” palimpsest – o „lekturze” fresków Michała Anioła
w krytyce artystycznej przełomu XIX i XX w. 188
Piotr Mitzner
Stanisław Jerzy Lec czyta Biblię. Od Księgi Rodzaju do końca
i z powrotem 210
Anelia Radomirova
„Studiowanie Boga nazywam filologią…” O niektórych
motywach biblijnych w Powieści naturalnej Georgiego
Gospodinowa 218
Jan Zieliński
Ruch i bezruch. Wątki kopernikańskie u Prousta 232
Brygida Pawłowska-Jądrzyk
W matni intertekstów. O reminiscencjach genezyjskich
w filmach Powrót i Wygnanie Andrieja Zwiagincewa 250