Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komentarz do Apokalipsy świętego Jana. Expositio Apocalypseos

Beda Czcigodny

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2019
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788380906624
Wydanie drukowane
 

24,00 21,60

Pozycja dostępna

 

Spis treści
Wykaz skrótów . 7
Wprowadzenie . 9
1. Komentarz do Apokalipsy na tle twórczości egzegetycznej Bedy Czcigodnego 10
2. Osobliwości obrazu Kościoła w Komentarzu do Apokalipsy. . 13
3. Historia zbawienia i nauka o szerzeniu słowa. . 16
4. Zadania głoszących słowo i wymagania im stawiane. . 19
Epigram o świętym Janie i jego Apokalipsie (PL 93,134B) . 25
Wstęp Bedy, prezbitera (PL 93,129D) . 26
Rozdział pierwszy (PL 93,133A) . 30
Rozdział drugi (PL 93,137B) . 35
Rozdział trzeci (PL 93,140C) . 40
Rozdział czwarty (PL 93,142D) . 44
Rozdział piąty (PL 93,145A) . 48
Rozdział szósty (PL 93,146C) . 51
Rozdział siódmy (PL 93,149B) . 56
Rozdział ósmy (PL 93,154B) . 63
Rozdział dziewiąty (PL 93,157B) . 68
Rozdział dziesiąty (PL 93,160C) . 73
Rozdział jedenasty (PL 93,162A) . 76
Rozdział dwunasty (PL 93,165D) . 82
Rozdział trzynasty (PL 93,169A) . 87
Rozdział czternasty (PL 93,172D) . 93
Rozdział piętnasty (PL 93,177) . 100
Rozdział szesnasty (PL 93,179A) . 103
Rozdział siedemnasty (PL 93,182C) . 108
Rozdział osiemnasty (PL 93,185A) . 112
Rozdział dziewiętnasty (PL 93,187D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rozdział dwudziesty (PL 93,191A) . 121
Rozdział dwudziesty pierwszy (PL 93,194C) . 126
Rozdział dwudziesty drugi (PL 93,204A) . 139
Bibliografia . 144
Indeks rzeczowy . 147