Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

red. Dariusz Górecki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019
Stron: 278
Dział:
ISBN: 9788381424455
 
 
 

 

red. Dariusz Górecki

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2019

Dział:

Stron: 278

ISBN: 9788381424455

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. Publikacja jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W wyniku tego współdziałania ukazały się dotąd trzy monografie: Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź 2015; Lietuvos ir Lenkijos konstitucines teises aktualijos: Parlamentas (Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: parlament), Vilnius 2016 oraz Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, Łódź 2017. Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki