Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu

Paweł Madejski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788322791233

 

Paweł Madejski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 300

ISBN: 9788322791233

[…] monografia to znakomity przykład antropologicznie i kulturologicznie zorientowanej postawy badawczej. Zaryzykuje stwierdzenie, że unikalnej w polskim środowisku starożytniczym. Zwraca uwagę znakomite opanowanie warsztatu badacza antyku oraz – co nadal zbyt rzadkie wśród polskich historyków zajmujących się światem Greków i Rzymian – bardzo dobra orientacja we współczesnych paradygmatach naukowych i prądach intelektualnych. Paweł Madejski z godną podziwu zręcznością porusza się pomiędzy tradycyjnym warsztatem badawczym a inspiracjami współczesną humanistyką. Uważam, że praca Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu stanie się ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym nie tylko ze względu na oryginalność podjętego tematu, ale na wspomniana wyżej umiejętność skorzystania ze współczesnych prądów humanistycznych.

Z recenzji dr hab. Andrzeja Gillmeistra, prof. UZ