Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości

Agnieszka Piela

Dom Wydawniczy PWN, 2018
Stron: 344
Dział:
ISBN: 9788301200633
Wydanie drukowane
 

59,00 53,10

Pozycja dostępna

 

Agnieszka Piela

Dom Wydawniczy PWN, 2018

Dział:

Stron: 344

ISBN: 9788301200633

Pierwszy na polskim rynku wydawniczym leksykon prezentujący frazeologizmy z zabytkowymi formami języka polskiego. Słownik dokumentuje związki wyrazowe z reliktami fonetycznymi, fleksyjnymi, słowotwórczymi, leksykalnymi, semantycznymi, składniowymi, ukazując skalę dziedzictwa kulturowo-językowego w polszczyźnie XXI wieku.

Słownik pozwala lepiej poznać związki frazeologiczne, w skład których wchodzą archaizmy, a także zrozumieć ich funkcjonowanie we współczesnym języku polskim. Na co dzień bowiem posługujemy się takimi frazeologizmami, ale na ogół nie jesteśmy świadomi, że stanowią one pamiątki po wcześniejszych etapach rozwoju polszczyzny.

Słownik zawiera:

  • ponad 500 haseł – zabytkowych form języka polskiego,
  • około 1000 frazeologizmów, w skład których wchodzą stare wyrazy,
  • autentyczne przykłady ilustrujące użycie frazeologizmów,
  • ciekawostki językowe,
  • alfabetyczny indeks archaizmów będących częścią związków frazeologicznych.

Dodatkowe informacje o słowniku:

  • wyrazem hasłowym jest archaizm, anachronizm lub historyzm wchodzący w skład danego związku frazeologicznego,
  • hasła uporządkowano w układzie alfabetycznym, w obrębie każdego z nich zamieszczono związki wyrazowe,
  • niektóre artykuły hasłowe zakończono dodatkowym komentarzem odautorskim, na który składają się m.in. wskazówki faktograficzno-etymologiczne czy dane na temat ewolucji formalno-znaczeniowej poszczególnych słów czy związków wyrazowych.

Słownik jest przydatny zarówno dla językoznawców, jak i w edukacji akademickiej i szkolnej. Jego adresatem jest każdy miłośnik mowy ojczystej.