Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Christianitas antiqua vol. VIII: Bogowie i ludzie

Wojciech Gajewski

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2016
Stron: 220
Dział:
ISBN: CAVIII
 
 
 

 

Wojciech Gajewski

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2016

Dział:

Stron: 220

ISBN: CAVIII

Zawarte w tomie teksty obrazują różnorakie aspekty antycznego chrześcijaństwa, począwszy od wpływu religii greckiej (tekst Lucyny Kostuch), a skończywszy na relikcie antycznej tradycji znajdującej swój wyraz w omawianym przez Tatianę Krynicką dziele Izydora z Sewilli. W tomie odnajdujemy również dwa teksty Wojciecha Gajewskiego (dotyczące wieloaspektowości organizowanych uczt w tradycji grecko‑rzymskiej i dawnego judaizmu). Tekst dotyczący sytuacji politycznej w Cesarstwie Rzymskim po śmierci Konstantyna Wielkiego i  kwestii odpowiedzialności za wymordowanie jego przyrodniego rodzeństwa oraz części ich rodzin (Anna Pająkowska‑Bouallegui), tekst poświęcony cesarzowej Justynie, żonie Walentyniana I w relacji historyków kościelnych V wieku (Sławomir Bralewski). Teksty dotyczące późnoantycznych kontrowersji doktrynalnych oraz ich wpływu na stosunki polityczne w cesarstwie późnorzymskim (Łukasz Pigoński, Mateusz  Bętkowski). Dwa teksty poświęcone późnorzymskiej gospodarce widzianej oczami autorów chrześcijańskich (autorstwa Ireneusza Milewskiego) oraz tekst omawiający kondycję ekonomiczną wyższych warstw społeczeństwa Afryki rzymskiej w relacji Augustyna z Hippony (Maciej Wojcieszak).

W drugiej części tomu (Fontes), zamieszczone zostały tłumaczenia późno‑ antycznych i średniobizantyńskich tekstów (opatrzone komentarzem tłumaczenia autorstwa Michała Kosznickiego i Jana Iluka). Obydwa teksty stanowią cenny wkład w badania nad dziejami wczesnego i średniego Bizancjum.