Księgarnia
Kliknij aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
LingVaria_2017__nr_24

LingVaria 2017, nr 24

Autor: red. nacz. Mirosław Skarżyński

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego

Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych

Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii)

POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

Stanisław Koziara, Renata Przybylska: Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych. Problemy ekwiwalencji

Dorota Masłej: Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św.

Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska: Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka

Kinga Tutak: Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Zbigniew Babik:  W poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Cz. 2

Norbert Ostrowski:  Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’

ETYMOLOGIA

Marek Stachowski: Pol. pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki ‒ uwagi o pochodzeniu

Krzysztof T. Witczak: Łacińskie lōrum w świetle etymologii

SOCJOLINGWISTYKA

Ewa Dzięgiel: Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie

Mirosława Sagan-Bielawa: Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)

DIALEKTOLOGIA

Irena Bogoczová: Východolašská nářečí vs gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie

Katarzyna Konczewska: Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich

Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Maciej Rak: Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

DEBIUTY NAUKOWE

Joanna Wołoszyn: Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy

 

Cena: 22,50 zł

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 9,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa