pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

[ Przeczytaj fragment ]

Z braku rzetelnych polskojęzycznych opracowań dotyczących – w szczególności współczesnej – problematyki kanadyjskiej nierzadko powtarzane są nie do końca prawdziwe, często stereotypowe opinie o wielu obszarach kanadyjskiej rzeczywistości. Lukę tę stara się, choćby po części, wypełnić niniejsza publikacja. Jest ona
adresowana przede wszystkim do odbiorców wnikliwiej zainteresowanych różnymi wymiarami współczesnego kanadyjskiego życia. W szczególności praca ta jest pomyślana jako podręcznik dla studentów różnych kierunków i specjalności, na których prowadzone są kursy dotyczące problematyki kanadyjskiej.

Ze Wstępu

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka