Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wehrmacht. Tarcze naramienne 1940-1945

Grzegorz Grześkowiak

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2020
Stron: 72
Dział:
ISBN: 9788373392595
 
 
 

 

 Autor opisuje niemieckie odznaczenia bojowe Wehrmachtu z lat 1940-1945. Książka ta ma spełniać rolę przewodnika, zawierającego zarys genezy odznaczenia ze zwróceniem uwagi na charakterystykę, rozwiązanie i wyjaśnienie symboli, napisów, dat oraz kodu kolorystycznego. Opisy zawierają informacje o wymiarach, materiale, sposobie wykonania, producentach i autorach projektów oraz zdjęcia. Przystępując do opracowania książki o odznaczeniach bojowych niemieckiego Wehrmachtu z lat 1940-1945, zdawałem sobie sprawę z dużych trudności, które będą stały przede mną. Odznaczenia te są co prawda zbierane i kolekcjonowane przez wiele muzeów w Europie i USA oraz przez wciąż rosnące nowe rzesze kolekcjonerów, występują jednak duże luki w materiałach źródłowych, które zniechęcały do szczegółowego opracowania całego zagadnienia. Książka ta ma spełniać rolę przewodnika, zawierającego zarys genezy odznaczenia, ze zwróceniem uwagi na charakterystykę, na rozwiązanie i wyjaśnienie zawartych w nich symboli, napisów, dat oraz kodu kolorystycznego. W oparciu o zebrane materiały archiwalne, źródłowe i własną interpretację faktów z przeszłości bojowej niemieckiego Wehrmachtu, starałem się wyjaśnić, co wyrażać miała odpowiednio ukształtowana i ozdobiona metalowa "Tarcza" noszona na lewym rękawie munduru wojskowego. (fragment ze wstępu)