Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych

Zofia Zarębianka

Pasaże, 2018
Stron: 252
Dział:
ISBN: 9788364511547
 
 
 

 

Zofia Zarębianka

Pasaże, 2018

Dział:

Stron: 252

ISBN: 9788364511547

Nakreślona w książce panorama poetyk i tematów pomyślana jest w ten sposób, żeby na pierwszym planie znalazły się dociekania metafizyczne, doświadczenia sacrum,

teologiczne roztrząsania prowadzone w języku poezji, wyznania i medytacje religijne. Podkreślić należy, iż autorka należy do grona najwybitniejszych znawców wskazanej problematyki.

O spoistości cyklu przesądza kilka czynników: wybór istotnych zjawisk poetyckich, konsekwentna metoda lektury, historycznoliterackie i kulturowe nastawienie, które pozwala usytuować odczytywane teksty w porządku nowoczesnych nurtów literacko-estetycznych, uwzględnić odniesienia do dziejów form oraz idei, dalej: pamięć o czytelnikach, którym autorka klarownie i bez uproszczeń przybliża kwestie filozoficzne oraz artystyczne, jak również dostarcza wielu bardzo potrzebnych informacji kontekstowych.

Wojciech Ligęza