Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Innowacja i tradycja. Studia i szkice o poezji romantycznej

Dariusz Seweryn

Wydawnictwo KUL, 2014
Stron: 382
Dział:
ISBN: 9788377028667
 
 
 

 

Dariusz Seweryn

Wydawnictwo KUL, 2014

Dział:

Stron: 382

ISBN: 9788377028667

SPIS TREŚCI

Część I.
Maria Antoniego Malczewskiego jako utwór epicki

Wstęp: Maria w świetle Malczewskiego
1. Pacholę jako sobowtór
2. Rodowód Pacholęcia
3. Karnawał i historia
4. Fabularne motywacje
5. Kod epicki
6. Wąsy i maski
7. Wszechwiedza Masek
8. Bohaterowie fazy liminalnej
9. Egzogamia i rytuał odwrócony
10. Proch antenatów


Część II.
Studia i rewizje

Kretyn a sprawa polska, czyli złe zabawy (Wokół wiersza Do matki Polki)
O poezji mistycznej
"[...] Duch pokory [...] na niebios błękicie". O Mickiewiczu rzymsko-drezdeńskim
Późny Słowacki wobec kary śmierci
"Śpiąc z Epopeją". O wyobraźni erotycznej Norwida
Królestwo niebieskie i republikanie z ducha
"Chcesz wiedzieć, czym byłby nasz kraj odzyskany w trzydziestym pierwszym roku?" Czwarte Królestwo, czyli Teodor Parnicki wobec tradycji romantycznej
Tradycja badawcza jako przedmiot refleksji historyka literatury. Kilka spostrzeżeń na przykładzie Sonetów krymskich


Część III.
W kręgu korespondencji sztuk

O literacko-muzycznych romantycznych powinowactwach z wyboru
"Nic tylko śpiewają i rysują..."


Część IV.
Mistrzowie

Czesław Zgorzelski jako badacz Mickiewicza
Wielcy romantycy Danuty Zamącińskiej
Marian Maciejewski
Nota bibliograficzna