Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średn.

red. Krzysztof Bracha, red. Paweł Kras

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2010
Stron: 371
Dział:
ISBN: 9788371816352
 
 
 

 

 Tom powstał w ramach serii "Przestrzeń religijna Europy środkowo-Wschodniej otwarta na Wschód i Zachód" i zawiera materiały konferencji naukowej Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem. Składają się nań 22 teksty. Uwaga autorów skupia się na terenach średniowiecznej "młodszej Europy" (Polska, Czechy i Węgry) oraz Rusi. Podejmują zagadnienia związane z budową i rozwojem struktur Kościoła katolickiego, dynamiką życia religijnego i formami pobożności, recepcją prawa kanonicznego i rozwojem ustawodawstwa partykularnego, programami duszpasterskimi i narzędziami masowej katechizacji, a także obecnością i oddziaływaniem prądów heterodoksji religijnej i wzajemnymi relacjami pomiędzy cywilizacją katolicką a prawosławną.