Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Teatralia. Wybór tekstów

Maria Barbara Styk

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2013
Stron: 280
Dział:
ISBN: 9788373065581
 
 
 

 

 Książka stanowi wybór artykułów autorki, powstałych podczas 39 lat działalności naukowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.Tematyka zbioru to historia XIX- i XX-wiecznego dramatu i teatru polskiego, a także obcego - francuskiego (Polskie tournee Georgette Leblanc), rosyjskiego (Wiera Komissarżewska a teatr polski) i żydowskiego {Żydowski teatr amatorski w Lublinie (1864-1915)). W zbiorze przedstawiono dramat „wysoki" („Róża" Stefana Żeromskiego jako dramat ekspresjonistyczny, dramaty Jana Kasprowicza) a także dramat popularny (Obraz prześladowań i męczeństwa unitów w dramacie polskim). Zaprezentowano dwie postacie teatru: zawodowy i amatorski. Parę artykułów poświęcono teatrowi szkolnemu, młodzieżowemu i studenckiemu. W zbiorze znalazła się także refleksja nad rolą teatru w wychowaniu chrześcijańskim. Włączono też tekst z pogranicza teatru i parateatru: Procesja jako obrzęd liturgiczny i widowisko teatralne.