pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Udostępnij
 

[ Przeczytaj fragment ]

 Niniejszy tom jest głosem oddającym możliwe sposoby konceptualizacji, ujmowania i interpretowania tytułowego zjawiska  przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny, szkoły, tradycje i kultury. Stanowi dowód, swoisty ślad zapisu myśli, które towarzyszą jednostkom w podróży poszukiwania, odnajdywania oraz nadawania sensów zjawiskom determinującym i współkształtującym ludzką kondycję w całym jej złożonym spektrum. 

Książki wydane w ramach serii:

 

Wydania drukowane


 

Wydania elektroniczne
(c) Księgarnia Akademicka