Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Adres e-mail:*
 


Udostępnij
 
Książka Jacka H. Kołodzieja budzi respekt nie tylko swoją objętością, ale przede wszystkim bogactwem wątków, multidyscyplinarnością, różnorodnością, wielkością i aktualnością przywoływanej i cytowanej literatury, udatnym połączeniem precyzyjności definicji i głębokiej analityczności sądów z rzetelnością ich empirycznej weryfikacji. Jako swego rodzaju politologiczna summa axiologiae przez wiele lat będzie grać rolę przewodnika po literaturze i problematyce aksjologii politycznej, służąc pomocą zarówno politologom, jak i politologicznie zorientowanym socjologom, psychologom społecznym, medioznawcom, lingwistom, specjalistom od public relations, a także ambitnym politykom.
Z recenzji prof. dr. hab. Walerego PisarkaPolecamy także czasopismo POLITEJA.

Książki wydane w ramach serii

 

Wydania drukowane


Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich
Włochy wielokulturowe. Regionalizmy - mniejszości - migracje
Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education
Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics. A Multidisciplinary Perspective
Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce
Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice
Współczesne transformacje. Kultura - Polityka - Gospodarka
Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej
Marion Grafin Donhoff. Idee i refleksje polityczne
From the Richness of Islamic History
Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923)
Skuteczność polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Założone cele i ich realizacja
Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe
Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Tożsamość narodowa. Zarys problematyki
Córki Chin i obywatelki świata. Obraz kobiety w chińskich czasopismach o modzie
Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne - Osiągnięcia i niepowodzenia
Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXIwieku. Historia - religia - kultura - polityka
Spór o kształt ustrojowy wspólnot europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a
Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych


Granice Rzeczypospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amerykańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych 1919-19
Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej
John Paul II, Islam and the Middle East. The Pope's Spiritual Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History of Christian-Muslim Relations
Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009
Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii
Radykałowie francuscy. Koncepcje i działalność polityczna wdwudziestym wieku
Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską
Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej1869-1939
Realizacja wolności wypowiedzi na podstawie przepisów i praktyki w USA
Nacjonalizmy różnych narodów.Perspektywa politologiczno-religioznawcza
Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie
Przemiany w Niemczech Wschodnich 1989-2010. Polityczne aspekty transformacji
Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej
Pakistan. Historia i współczesność
Polacy w Berlinie. Strumienie migracyjne i społeczności imigrantów. Przegląd badań
Transformacje w Ameryce Łacińskiej
Emigracja Latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków
Studia nad wielokulturowością
Stosunki dyplomatyczne Moskwy z Europą Zachodnią w czasach Iwana III
Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania działania i ocena skuteczności
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacjiwyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach pa
Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości
Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich)
Romantyzm polityczny w Niemczech. Reprezentanci, idee, model
Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX - pierwszej połowy XX wieku
Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytykaniepozytywistycznej koncepcji prawa


Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956
Tajwańska tożsamość narodowa w publicystyce politycznej


Chińskie elity polityczne w XX wieku
European Ideas on Tolerance
Integryzm bractwa kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolickiego ruchu tradycjonalistycznego 

Wydania elektroniczne(c) Księgarnia Akademicka