Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Edukacja XXI wieku

Strategia zarządzania i kierunki rozwoju

red. Tatiana Krawczyńska Zaucha

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 363
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381381314
Wydanie drukowane
 

32,00 28,80

Pozycja dostępna

 

red. Tatiana Krawczyńska Zaucha

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Dział:

Stron: 363

Język: polski

ISBN: 9788381381314

Otaczający nas świat zmienia się w zawrotnym tempie. Globalizacja, cyfryzacja
i nieograniczony dostęp do wiedzy wcześniejszych pokoleń są zupełnie nowymi
doświadczeniami ludzkości, które nigdy wcześniej nie istniały. Postęp technologiczny
i biotechnologiczny z jednej strony umożliwia terapię nieuleczalnych wcześniej
chorób, zamianę terenów pustynnych w kwitnące, sprawne funkcjonowanie
wielomilionowych miast, nieprawdopodobną szybkość przemieszania się, a nawet
masową eksplorację kosmosu, z drugiej jednak strony gatunek homo sapiens sam
spycha się na krawędź życia i śmierci, zamieniając część błękitnej planety w śmietnik,
zatruwając morza i oceany, wycinając w niekontrolowany sposób jej zielone
płuca, skazując na zagładę kolejne gatunki roślin i zwierząt.
Taka rzeczywistość stawia przed edukacją zupełnie nowe wyzwania. Kształcenie
i wychowanie powinny przygotować dzieci nie tylko do „radzenia sobie” w rzeczywistości
XXI w., ale przede wszystkim do świadomego wzięcia odpowiedzialności
za otaczający nas świat; nie tylko do posiadania wiedzy, ale do jej interioryzacji
i wyciągania wniosków na przyszłość; nie tylko podporządkowywania sobie świata,
ale przede wszystkim do zrównoważonego współuczestniczenia w życiu planety
jako całości.
Wydarzenia globalnej pandemii COVID-19 i międzynarodowa przymusowa kwarantanna
pokazały ludzkości, jak kruchy jest stworzony przez nią porządek. Obnażyły
też bezwzględnie wszystkie braki, błędne założenia i nieadekwatne cele
edukacji. Ta książka jest propozycją naprawy systemu kształcenia w różnych jego
aspektach. Wytycza nowe kierunki rozwoju szkolnictwa w XXI w. i wskazuje adekwatne
strategie nowoczesnego zarządzania. Zaprasza do tworzenia otwartej, włączającej
edukacji od nowa, na podstawie świadomego wyciągania konstruktywnych
wniosków z przeszłości.