Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie

Andrzej Przegaliński

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2012
Stron: 160
Dział:
ISBN: 9788360133989
Wydanie drukowane
 

24,00 21,60

Pozycja dostępna

 

Andrzej Przegaliński

PIEŃKOWSKI MIROSŁAW WERSET, 2012

Dział:

Stron: 160

ISBN: 9788360133989

 

Historia Lublina w ponad 120-letniej epoce zaborów to czas niesłychanie długi i w sposób oczywisty niejednorodny. Miasto odgrywające istotną rolę w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w kolejnych latach zrazu przygasło, a następnie powoli i z trudem, rodząc się jakby na nowo, odzyskiwało utraconą pozycję. [...] Wśród [...] wydarzeń, które na trwałe zapisały się w historii miasta, przyciągnęły masową uwagę publiczności i rozsławiły imię grodu nad Bystrzycą, na pewno należy wymienić dwie wystawy - urządzoną w roku 1860 Wystawę Rolniczą oraz o cztery dekady późniejszą Wystawę Rolniczo-Przemysłową. Przedsięwzięcia te, dobrze znane historykom, nie doczekały się jak dotąd całościowego opracowania. Niniejsza publikacja, adresowana przede wszystkim do miłośników Lublina i Lubelszczyzny, stara się więc wypełnić tę lukę opisując oba wydarzenia na tle rolniczych przeobrażeń międzyrzecza Wisły i Bugu w XIX stuleciu.