Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Drogi życiowego sukcesu. Perspektywa pedagogiczna

Janusz Mółka

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020
Stron: 342
Dział:
ISBN: 9788376144726
 
 
 

 

Janusz Mółka

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE, 2020

Dział:

Stron: 342

ISBN: 9788376144726

 Rozprawa jest poważnym studium znaczącego naukowo i społecznie zagadnienia z zakresu pedagogiki społecznej. Autora interesowało poznanie drogi do życiowego sukcesu i jej edukacyjnych funkcji w postaci stymulowania rozwoju podmiotu osiągającego sukces. Na podstawie takiej diagnozy sformułował on postulaty (opracował program) dotyczące wyzwolenia w ludziach (wychowankach) motywacji i dążeń do nabywania kompetencji sprzyjających osiąganiu sukcesu czy prowadzących do jego osiągania.

„Ks. dr Janusz Mółka ukazał w sposób rzetelny, z wykorzystaniem rozległego materiału empirycznego, stymulacyjny wpływ wielu elementów środowiska społecznego i codziennej aktywności na rozwój osobowości człowieka w różnych okresach jego życia (i w najrozmaitszych sytuacjach), od młodości do wieku dojrzałego. Mówiąc inaczej – do osiągnięcia sukcesu życiowego”.

– prof. dr hab. Tadeusz Aleksander