Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Upadki, unieruchomienie, zaburzenia kognitywne. Wielkie problemy geriatryczne, t. 1

Marek Żak, Waldemar Brola, Dorota Rębak

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2020
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788371338427
 
 
 

 

 Niniejsza publikacja stanowi opracowanie, które może dostarczyć czytelnikowi wielu interesujących informacji na temat różnych aspektów starości i starzenia się. Postępujące starzenie się populacji skutkuje wzrostem liczby osób potrzebujących pomocy i wsparcia w czynnościach życia codziennego. To z kolei wymaga zarówno od personelu medycznego jak i od pracowników ochrony zdrowia pełnienia świadczeń na rzecz osób starszych, począwszy od podstawowej profilaktyki a na opiece terminalnej kończąc.