Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarys ewolucji e-learningu. Technologie. Standardy. Badania

Jolanta Brzostek-Pawłowska

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2020
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788328601345
 
 
 

 

 Książka jest unikalną pozycją na rynku wydawniczym, w której została przedstawiona historia rozwoju e-learningu na świecie i w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, wzbogacona o przykłady interesujących rozwiązań technologicznych opracowanych w polskich instytutach badawczych. Czytelnik ma możliwość dowiedzenia się nie tylko o tym, co się działo w e-learningu w przeszłości, ale również o współczesnych trendach w zdalnym nauczaniu akademickim i korporacyjnym, jak również o przewidywanych kierunkach rozwoju e-learningu. Zwłaszcza obecnie, gdy pod wpływem pandemii covid 19 uwaga edukatorów jest zwrócona na e-learning, informacje zawarte w książce, m.in. o redefinicji e-learningu, mogą stanowić cenne wskazówki przy podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażanych technologii i tworzonych treści edukacyjnych. Książka jest podzielona na dwie części. Jedna poświęcona jest technologiom i ich trendom rozwojowym, druga – standardom e-learningu i ich rozwojowi. Najnowsze standardy x API i cmi5 wychodzą naprzeciw potrzebom globalnej i zindywidualizowanej adaptacyjności procesów edukacyjnych. Można dowiedzieć się z książki między innymi tego, jak zachowując zalecenia standardu x API, tworzyć treści dające możliwości poznania zachowania, preferencji i potrzeb odbiorców treści – uczniów, studentów i pracowników, zarówno w skali indywidualnej jak i statystycznej. Autorka, pracownik naukowy NASK Państwowego Instytutu Badawczego, od przeszło dwudziestu lat prowadzi badania w zakresie technologii i standardów zdalnej edukacji. Umiejętnie wprowadza Czytelnika w świat e-learningu, począwszy od jego podstaw, w ten sposób tworząc książkę dostępną i pożyteczną zarówno dla Czytelnika rozpoczynającego działalność w zdalnej edukacji, jak i mającego doświadczenie w zakresie e-learningu, chcącego poznać najnowsze i spodziewane trendy rozwojowe oraz nowości technologiczne. Polecamy lekturę tej książki nauczycielom akademickim, studentom i pracownikom korporacji oraz organizatorom zdalnej edukacji i szkoleń. Książka może być pomocna w trafnym reagowaniu na zaistniałe potrzeby dotyczące zdalnego uczenia, jakie Czytelnicy mogą napotkać w swej działalności zawodowej.