Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komentarze biblijne z Qumran. Od midraszu do peszeru

Antoni Tronima

THE ENIGMA PRESS ZDZISŁAW JAN KAPERA, 2020
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788395202155
Wydanie drukowane
 

58,00 52,20

Pozycja dostępna

 

Antoni Tronima

THE ENIGMA PRESS ZDZISŁAW JAN KAPERA, 2020

Dział:

Stron: 150

ISBN: 9788395202155

Prezentowany tu zbiór komentarzy biblijnych z Qumran obejmuje, poza obszernym wprowadzeniem, dwa rodzaje komentarzy stosowane w egzegezie esseńskiej. Pierwszy to komentarze tematyczne (midrasze), skoncentrowane zwłaszcza na eschatologii. Drugi rodzaj, specyficzny dla piśmiennictwa z Qumran, to komentarze ciągłe (peszery) do ksiąg prorockich i do psalmów. Znajomość tych dzieł egzegetycznych daje głębszy wgląd w teologię sekty i jej metody interpretacji ksąg świętych judaizmu palestyńskiego. Pozwala też, dzięki aluzjom historycznym, uzupełnić dotychczasową wiedzę o dziejach ówczesnego judaizmu i przyczynach jego rozpadu na trzy główne odłamy (faryzejski, saducejski i esseński). Spis treści: WPROWADZENIE /9Zwoje znad Morza Martwego /10Essedeńczycy a gmina qumrańska /12Peszarim - edycje i datowanie /14Peszery ciągłe i tematyczne /20Cytaty biblijne w peszerach /33Historia w peszerach /40Peszer a Nowy Testament /52 CZĘŚĆ I: KOMENTARZE TEMATYCZNEMidrasz eschatologiczny 11QMelch (11Q13) /59Midrasz eschatologiczny 4QMidrEschat (4Q174+4Q177) /62Pocieszenia (4QTanchumim; 4Q176) /72Komentarz do Genesis A (4Q252) /75Peszer o Okresach (4Q180 i 4Q181) /77Ordynacje A (4Q159) /82 CZĘŚĆ II: KOMENTARZE CIĄGŁEKomentarze do Izajasza (4Q161-4Q165) /87Komentarze do Dwunastu Proroków: /99Ozeasz (4Q166 i 4Q167) /99Micheasz (1Q14; 1QpMic) /104Micheasz (4Q168; 4QpMic?) /106Nahum (4Q169; 1QpNah) /106Habakuk (1QpHab) /112Sofoniasz (1QpZeph; 1Q15 i 4QpZeph; 4Q170) /124Malachiasz (5Q10; 5QpMal?) /125 Komentarze do Psalmów /1254QpPs (4Q171) /1261Q16 (1QpPs) /1314Q173 (4QpPs) /132 PODSUMOWANIE /133 Wybrana bibliografia /135Indeks /145