Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego. Aspekty prawnokarne

Natalia Wąsik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydawnictwo Naukowe, 2020
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788323143765
 
 
 

 

Natalia Wąsik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydawnictwo Naukowe, 2020

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788323143765

 Problematyka bezpieczeństwa pacjentów jest nierozerwalnie związana z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej oraz nowoczesnym kierowaniem i zarządzaniem zespołami medycznymi. W przedmiotowej publikacji – prezentując specyfikę błędu organizacyjnego w prowadzeniu działalności leczniczej i odpowiedzialności karnej osób winnych tego typu zaniedbań – Autorka koncentruje się m.in. na kwestiach nieprawidłowego nadzoru nad pracą personelu medycznego, niewłaściwego działania systemu zarządzania aparaturą medyczną, braku przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym, błędach w prowadzeniu gospodarki lekowej oraz uchybieniach w organizacji pracy izby przyjęć i szpitalnego oddziału ratunkowego. W monografii poruszono ponadto zagadnienia kwalifikacji prawnej czynów zabronionych – stanowiących w istocie błędy organizacyjne – oraz indywidualizacji winy sprawców wyżej wskazanych przestępstw.