Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej

red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Ryszard Solik

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2020
Stron: 216
Dział:
ISBN: 9788322637548
 
 
 

 

Aleksandra Giełdoń-Paszek, doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: sztuka od XIX wieku po współczesność.

 

Wybrane publikacje: autorka publikacji dotyczących dydaktyki artystycznej – liczne artykuły oraz monografia Zarys teorii i praktyki dydaktycznej w zakresie malarstwa pejzażowego na akademiach sztuk pięknych w Europie i w Polsce. Od momentu powstania akademii do początków XX wieku (Cieszyn 2007), redaktorem publikacji zbiorowych: W kręgu sztuki (Katowice 2010); Narzędzie... (Katowice 2010); monografii: Jan Stanisławski. Litografie – „Życie”, „Chimera” (Bielsko-Biała 2004); Stanisław Kamocki. Ostatnia praca (Bielsko-Biała 2004), a także recenzji i esejów krytycznych o sztuce współczesnych artystów (liczne wstępy do katalogów i opracowań zbiorowych). [16.06.2015]

Ryszard Solik, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stażysta Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Habilitacja na Wydziale Filologicznym UŚ, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Zajmuje się kulturologicznie zorientowaną teorią sztuki, teorią kultury, historią sztuki, teorią interpretacji oraz problematyką funkcji i uwikłań dzieła w konteksty kulturowe. Autor wielu artykułów o sztuce oraz książek: W kręgu funkcji sztuki (współautor, Cieszyn 1996), Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej (Cieszyn 2000), Pejzaże sztuki, konteksty sztuki (Cieszyn 2007), Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego (Katowice 2012), Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje (Katowice 2017). Redaktor i współredaktor prac zbiorowych: Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki (Katowice 2013), Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej (Pszczyna 2008), Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność (Cieszyn 2008), Twarze, portrety, maski. Czas na interdyscyplinarność (Cieszyn 2010). [03.12.2019]