Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - Dylematy - Inspiracje

red. Małgorzata Karwatowska, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, red. Iwona Morawska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 372
Dział:
ISBN: 9788322793060
Wydanie drukowane
 

44,00 39,60

Pozycja dostępna

 

Bez wątpienia dobre ocenianie oparte na solidnych podstawach dawnej i współczesnej myśli naukowej stanowić powinno niezbywalną część edukacji na każdym etapie. Myśl ta stale powraca w dyskusjach nad jej jakością, efektywnością, potrzebą zmian i modernizacji. Zamieszczone w niniejszym tomie teksty wpisują się w bardzo dziś potrzebną dyskusję o miejscu, roli, modelach i systemach szkolnego oceniania, o potrzebie weryfikacji stosowanych metod i narzędzi oceniania, o roli emocji i motywacji w tym procesie oraz wielu innych aspektach związanych z oceną i wartościowaniem różnych obszarów edukacji i jej uczestników. Głównym celem oddawanej do rąk Czytelników publikacji jest zatem wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zjawisk, które dotyczą współczesnych strategii szkolnego oceniania i wartościowania (na różnych etapach kształcenia ogólnego i przedmiotowego), związanych z tym treści, uwarunkowań, dylematów, pozytywnych i negatywnych sposobów postępowania, funkcjonalności i efektywności metod, narzędzi, form itd.

ze Wstępu