Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku

red. Jolanta Drążyk, red. Piotr Rosiński, red. Henryk Suchojad

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, 2019
Stron: 322
Dział:
ISBN: 9788371337550
Wydanie drukowane
 

66,00 59,40

Pozycja dostępna

 

Niniejszy tom zawiera 15 tekstów poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze sztuką i kulturą regionu świętokrzyskiego okresu ostatnich dwóch stuleci. Jest kontynuacją i nawiązaniem do opublikowanego w 2017 r. studium Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne.

Spis treści

Wstęp, s. 9

Wykaz źródeł i ich skróty, s. 11

Małgorzata Karkocha, Kościół parafialny w Rembieszycach jako przykład fundacji szlacheckiej, s. 13

Kamil Szpunar, Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku
jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku, 23

Elżbieta Jeżewska, O artystach upamiętnionych na kieleckim honorowym postumencie z 1854 roku fundacji Tomasza Zielińskiego, s. 39

Małgorzata Niechaj, Neogotyckie wyposażenie gotyckiego kościoła w Szańcu, s. 63

Bożena Sabat, O Ludwice Groppler, bohaterce portretu Rafała Hadziewicza, s. 83

Małgorzata Gorzelak, Wojciech Gerson, Władysław Stadnicki: jubileuszowe retabulum dla księdza biskupa, s. 99

Urszula Stępień, Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego
w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, s. 125

Michał Pszczółkowski, Architektura szkolna lat międzywojennych na terenie województwa kieleckiego. Wartość i problemy ochrony, s. 143

Małgorzata Korpała, Nowe aranżacje wnętrz sakralnych z pierwszej połowy XX wieku na terenie dawnego województwa kieleckiego, s. 159

Krzysztof Gombin, Kielecki okres w twórczości Kazimierza Wiszniewskiego, s. 171

Bożena Kostuch, Wincenty Potacki (1904–2001), nestor ćmielowskich projektantów, s. 185

Leszek Dziedzic, Mozaiki grunwaldzkie w Kielcach, s. 197

Stanisława Zacharko-Łagowska, Paweł Pierściński – poza krajobrazem, s. 205

Marian Rumin, Na ścieżkach wystawiennictwa artystycznego w Kielcach (Pro domo sua –
kieleckie Biuro Wystaw Artystycznych jako miejsce wystaw nieustających), s. 211

Marta Bolińska, Listy na strychu. Nagłowice we wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier
(Wtedy. O powojennym Krakowie), s. 225

Indeks osób, s. 239

Ilustracje, s. 255