Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średnio zaawansowanego

Dorota Drużyłowska, Jakub Walczak

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2017
Stron: 294
Dział:
ISBN: 9788324231188
 
 
 

 

Ну, ладно! to minimum leksykalne dla średniozaawansowanego poziomu biegłości językowej, gromadzi materiał usystematyzowany według klucza tematycznego. Poszczególne bloki leksykalne uwzględniają słownictwo najbardziej typowe dla umownie domkniętych obszarów tematycznych. Bloki nie są jedynie spisem jednostek słownikowych – dla większości z nich, obok znaczenia, podano bowiem połączenia składniowe i leksykalne. Pozwoli to opanować ich właściwe użycie w kontekście.

Autorzy potraktowali język jako narzędzie komunikacji. Starali się dobrać słownictwo współcześnie używane i wyeliminować jednostki przestarzałe. Przy doborze leksyki w poszczególnych blokach uwzględnili także realne sytuacje komunikacyjne (takie jak np. komunikacja na uczelni rosyjskiej, w bibliotece, akademiku, firmie rosyjskojęzycznej, punktach usługowych, rozmowa z klientem itd.), w których mogą znaleźć się studenci lub absolwenci studiów rusycystycznych oraz inni użytkownicy języka rosyjskiego.

„Nowatorskim podejściem jest przedstawienie materiału leksykalnego z pozycji leksykologii (i frazeologii) funkcjonalnej, co niewątpliwie zapewni wykładowcom nieocenioną pomoc w organizacji procesu dydaktycznego. Autorzy stosują najnowsze zdobycze metodyki nauczania języków obcych, potwierdzające dojrzałość ich warsztatu badawczego oraz niezwykle wysokie kompetencje językowe; dobierają atrakcyjne materiały, które urozmaicają każdą jednostkę lekcyjną i z pewnością dają wiele możliwości lektorowi”.

z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kusala, prof. UWr

 

Spis treści

 

Od autorów

Bloki tematyczne

 

Jakub Walczak, Dorota Drużyłowska

1. Привет! Как дела? ǀ Cześć! Jak sprawy?

 

Jakub Walczak

2.  Я и ты – описание человека ǀ  Ja i ty – rysopis człowieka

 

Jakub Walczak

3. Поведение и характер человека ǀ Zachowanie i charakter człowieka

 

Jakub Walczak

4. Мои друзья, знакомые, семья ǀ Moi przyjaciele, znajomi, rodzina

 

Jakub Walczak

5. Дом или квартира? ǀ Dom czy mieszkanie?

 

Jakub Walczak

6. Школа и вуз ǀ Szkoła i uczelnia

 

Dorota Drużyłowska

7. Наши будни ǀ Dzień za dniem

 

Dorota Drużyłowska

8. На работе ǀ W pracy

 

Jakub Walczak

9. Город и транспорт ǀ Miasto i transport

 

Dorota Drużyłowska

10. За покупками! ǀ Na zakupy!

 

Dorota Drużyłowska

11. Jedzenie w domu i poza domem

 

Jakub Walczak

12. Времена года и погода ǀ Pory roku i pogoda

 

Dorota Drużyłowska

13. Czas wolny, rozrywki, zainteresowania

 

Dorota Drużyłowska

14. Каникулы ǀ Wakacje

 

Dorota Drużyłowska

15. Turystyka. Nazwy państw i narodowości

 

Dorota Drużyłowska

16. Biblioteka. Książka. Prasa

 

Jakub Walczak

17. На приёме у врача (тело человека, болезни) ǀ U lekarza (ciało człowieka, choroby)

 

Jakub Walczak

18. Рождество Христово и Новый год ǀ Boże Narodzenie i Nowy Rok

 

Dorota Drużyłowska

19. Во что одеться? ǀ W co się ubrać?

 

Jakub Walczak

20. Почта. Интернет. Электронная почта. Телефóн ǀ Poczta. Internet. E-mail. Telefon

 

Dorota Drużyłowska

21. Пасха ǀ Wielkanoc

 

Jakub Walczak

22. Услуги (банк, автозаправка, ксерокс, портной, парикмахер, прачечная, ремонт часов, фотоцентр, ремонт обуви ǀ Usługi (bank, stacja benzynowa, ksero, krawiec, fryzjer, pralnia, zegarmistrz, foto, szewc)

 

Dorota Drużyłowska

23.  Мир животных и растений ǀ Świat zwierząt i roślin

 

Jakub Walczak

24. Спорт ǀ Sport

 

Bibliografia