Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sztuka Europy Wschodniej, t. IV: Henryk Siemiradzki i akademizm

red. Jerzy Malinowski, red. Irina Gavrash, red. Katarzyna Maleszko

Wydawnictwo Tako, 2016
Stron: 434
Dział:
ISBN: 23535709
 
 
 

 

Tom VI rocznika nosi tytuł "Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku". Jest on poświęcony polskim architektom działającym na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku, architektom rosyjskim, a także polskim architektom wykształconych w uczelniach rosyjskich, czynnych na obszarze Królestwa Polskiego i ziem zachodnich Cesarstwa. Odrębnymi zagadnieniami są architektura starowierców w Polsce, architektura kościołów katolickich w dawnych Prusach Wschodnich, a także problematyka architektury współczesnej, w tym prawosławnej architektury sakralnej.