Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podstawy teorii części

Andrzej Pietruszczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013
Stron: 288
Dział:
ISBN: 9788323130390
 
 
 

 

Andrzej Pietruszczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013

Dział:

Stron: 288

ISBN: 9788323130390

 „Praca jest wybitną, twórczą monografią naukową z zakresu logiki matematycznej, a tematyka pracy ma ponadto doniosłość filozoficzną w zakresie metafizyki. Autor należy do najwybitniejszych znawców mereologii na świecie [...]. W obecnej pracy twórczo kontynuuje, rozwija i w istotny sposób uogólnia wcześniejsze ujęcia, prezentując poważne nowe wyniki. [...] Po raz pierwszy szczegółowo zbadał oraz w istot­ny sposób poprawił mereologiczne teorie Andrzeja Grzegorczyka. [...] W przekonujący sposób pokazał, że alternatywne teorie mereologiczne można uzyskiwać, rezygnując z założenia o przechodniości relacji bycia częścią. [...] Od powstania mereologii przechodniość relacji bycia częścią była uważana za założenie wątpliwe, ale nikt nie potrafił skonstruować i całościowo ująć wartościowych poznawczo teorii relacji bycia częścią ‒ zasługującej na to miano ‒ niemającej własności przechodniości. Dzięki wynikom [autora], który uogólnił pojęcie przechodniości do pojęcia lokalnej przechodniości, stało się to możliwe”.

Fragment recenzji dra hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL