Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady

Józef Tischner

Instytut Myśli Jozefa Tischnera, 2012
Stron: 298
Dział:
ISBN: 9788360911082
 
 
 

 

Józef Tischner

Instytut Myśli Jozefa Tischnera, 2012

Dział:

Stron: 298

ISBN: 9788360911082

 Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83. Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa. Mimo stanowiska komunistycznych władz - które obserwując rosnące zainteresowanie wykładami również wśród przedstawicieli innych środowisk, zaczynają domagać się ograniczenia tych spotkań jedynie do kręgu słuchaczy PWST - w niewielkiej sali przy ul. Warszawskiej w Krakowie rozpoczyna się fascynująca przygoda intelektualna, kształtująca zręby filozoficznego myślenia u młodego pokolenia artystów.