Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Biblia_chrześcijan

Biblia chrześcijan

Wprowadzenia religioznawcze, historyczne i literackie

Krzysztof Pilarczyk – profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich,
członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych
„Fides et Ratio” we Wrocławiu. Współpracownik Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie i Polskiego Centrum Syndonologicznego. Autor około 300 publikacji naukowych.
Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej,
początkach chrześcijaństwa, starożytnej gnozie, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki
żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Jego aktywność naukowa jest dokumentowana na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uwpilarc/ (tamże adresy do korespondencji).


Praca prof. dra hab. Krzysztofa Pilarczyka, jakkolwiek wpisuje się w szeroki
wachlarz badań i publikacji biblistycznych, stanowi jednocześnie pod pewnym
względem prawdziwe novum. Autor zdecydował się na przygotowanie bodaj
pierwszego w polskim dorobku piśmienniczym dzieła, które możemy nazwać
akonfesyjnym podręcznikiem akademickim dotyczącym Biblii chrześcijan. W takim
ujęciu to opracowanie będzie stanowiło niewątpliwą pomoc dla studentów
(i nie tylko) w obszarze wiedzy biblijnej, ale także w różnych dziedzinach humanistyki
i nauk społecznych.
Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego

Cena: 36,01 zł

Wydanie drukowane

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa