pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

 

Efekt motyla 3. Od teorii chaosu deterministycznego do indeterminizmu praktyki literackiej i artystycznej

2018-01-19

Podsumowaniem poznawczych efektów zbioru rozpraw jest kończący go tekst współredaktora tomu, Kordiana Bakuły, pt. Dlaczego chaos. Ta wypowiedź ma charakter metodologicznego manifestu, podsumowującego kilkuletni okres badawczy uwieńczony trzema tomami trylogii Efekt motyla. A ponadto jest programem zarysowującym perspektywy dalszych badań w tym obszarze. Lokuje i określa pozycję pr...
 


 

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

2018-01-19

Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: „ciekawym źródłem dla wsz...
 


 

Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości

2018-01-19

Prezentowana monografia poświęcona relacjom międzykulturowym powstaje w szczególnym momencie dziejowym. Następuje w nim rewizja dotychczasowych teoretycznych modeli wielokulturowości i ich praktycznych zastosowań w polityce państw otwartych dotąd na przyjmowanie i adaptację imigrantów, włączających się aktywnie w międzynarodowe, międzykulturowe projekty integracyjne. Odwrót...
 


 

Technika w perspektywie społecznej

2018-01-19


Czy człowiek jest w stanie w pełni kontrolować stworzone przez siebie urządzenia techniczne? Czy można planować kierunek, w którym rozwija się technika? Jakie dylematy etyczne towarzyszą pojawieniu się nowych technologii? Te i inne pytania zadawane są od momentu, gdy ludzie zaczęli rozwiązywać stojące przed nimi problemy przy pomocy wytworów techniki. Nie oznacza to jednak, ...
 


 

Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka

2018-01-19

Niklas Luhmann określa swoją koncepcję społeczeństwa jako „radykalnie antyhumanistyczną”. „To nie człowiek komunikuje (się) – stwierdza - tylko komunikacja komunikuje”. Ale czym jest komunikacja i na czym polega autoreprodukcja systemów komunikacji? Niniejsza książka przedstawia socjologiczne i filozoficzne wątki Luhmannowskiej teorii systemów społecz...
 


 

Bestseller

2018-01-19

 

 

Wacek czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika

2018-01-19

Nasze słowa i zdania o Wacku, okraszone pochodzącymi głównie z Jego domowego archiwum fotografiami, próbują złożyć się przynajmniej w przypisy do konterfektu Profesora, Przyjaciela, Kolegi... A ponieważ Profesor Wacław Twardzik był bez wątpienia jedną z najbarwniejszych postaci naukowego i towarzysko-kulturalnego Krakowa przełomu XX i XXI wieku, również nasze przypi...
 


 

Od ofiar do katów. Feliks Dzierżyński i bolszewicy

2018-01-11

Zaprezentowana przez Autorkę logika wywodu jest niewątpliwie interesująca i nowatorska. Ukazana zostaje bowiem postać komunistycznego zbrodniarza posiadającego przeszłość ofiary, i to zarówno w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Zdaniem Autorki, postać Dzierżyńskiego wraz z jej wyjątkową rolą stanowi fałszywe odzwierciedlenie chrześcijańskiej soteriologii, gdzie bohater przełamuje ws...
 


 

Jeden spośród wielu

2018-01-10

Ta książka powstała dla upamiętnienia tych, którzy podczas II wojny światowej ponieśli najwyższą ofiarę, oraz tych, którzy zdołali przeżyć tę wojnę, dochowując wierności swoim ideałom. Zawarłem w niej żal z powodu przedwczesnej śmierci moich Rodziców, rodziny i przyjaciół. Pragnąłem także oddać cześć wszystkim weteranom II wojny światowej, żyjącym i poległym, kt&oacu...
 


 

Lehahayer 2017, nr 4

2018-01-03

 

 

John Gray i krytyka liberalnego legalizmu

2017-12-14

Praca jest bez wątpienia wybitna. Autorka nie tylko analizuje poglądy Johna Graya, ale także przedstawia panoramę współczesnego liberalizmu i najważniejszych problemów, z jakimi liberałowie muszą się borykać. (…) Poglądy Johna Graya ewoluowały, tak jak poglądy każdego filozofa politycznego, który nie zamyka się w wieży z kości słoniowej. Autorka bardzo trafnie przeds...
 


 

Ad Americam 2015, nr 16

2017-12-12

7 Anna Bartnik, The World Before Control? American Immigration Law and Policy During Colonial Times

17 Brygida Gasztold, Of Promises Delivered and Failed: Post 9/11 America through the Eyes of The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid

29 Barbara Machnik, Paleoconservatism and the Issue of Immigration and Multiculturalism

41 Anna Pruska, US-Swiss Relations in...
 


 

Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. Perspektywa socjologiczna

2017-12-11

María Paula Malinowski Rubio – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Psycholog (Universidad de Barcelona) i socjolog (Uniwersytet Jagielloński).

Trzeba […] zaznaczyć, że takie ujęcie [socjologiczne ujęcie kwestii przekładowych] jest rzadkie w polskich b...
 


 

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej 1920-1932

2017-12-07

 Psychologiczne właściwości jednostki wrodzone i nabyte pod wpływem środowiska odegrały rozstrzygającą rolę. Przeświadczenie służenia dobrej sprawie było mocniejsze wśród rewolucjonistów rosyjskich niż w gronie obrońców ładu i porządku społecznego”. Tę konstatację można z całą pewnością odnieść także do historii Armenii i sukcesu polityki sowietyzacji nad starym ...
 


 

Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego. Adaptacja i inercja w przededniu Arabskiej Wiosny

2017-12-05

 

Bliski Wschód jest regionem, w którym w XX wieku niedemokratyczne systemy polityczne dowiodły swojej trwałości. Większość państw leżących w Azji Zachodniej i Afryce Północnej zaraz po uzyskaniu niepodległości utrwaliła niedemokratyczny system władzy, przybierający formy republik prezydenckich (Syria – od 1947, Tunezja – od 1956, Algieria – od ...
 


 

Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016

2017-12-05

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi obszar Bałkanów były i są kluczowe w kształtowaniu polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej tego regionu. Różnice zdań w sprawach fundamentalnych, jakimi była np. organizacja państwa po I wojnie światowej, w Królestwie SHS (a później w Królestwie Jugosławii) przekładały się już wtedy na pod...
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 37

2017-12-05

 

 

Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

2017-12-05

„Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to okoliczności
jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, jaką stanowią
poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się więc wiersze,
które przedstawiają rozmaite sytuacje obcowania ze sztuką dźwięków:
teksty, w których sytuacja liryczna jest tożsama z ...
 


 

Nauczmy dzieci śpiewać! Podręcznik dla nauczycieli prowadzących zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą

2017-11-27

 

Paulina Wójcik – wokalistka, pedagog. W roku 2016 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz rytmika). Jest także absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno-instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Od roku 2010...
 


 

LingVaria 2017, nr 24

2017-11-20

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA
Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego
Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych
Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka ...
 


 

Sowiniec 2016, nr 48

2017-11-08

 

 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka