Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Studies in Ancient Art and Civilization

Studies in Ancient Art and Civilization

Od numeru 21 (2017) wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na nowej stronie internetowej: http://journals.akademicka.pl/saac.

 

Numer ISSN / ISSN number: 1899-1548

E-ISSN: 2449-867X

DOI: 10.12797/saac 

Bazy naukowe / scientific databases:

Central and Eastern European Online Library 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

EBSCO

Index Copernicus (value 6.84).

SAAC wpisany jest na listę B MNiSW, pozycja 2190, z liczbą punktów 13.
SAAC occupies position number 2,190 on the Polish Ministry of Science and Higher Education's List B and has seven points.


Redaktor naczelny / Editor in Chief: dr hab. Jarosław Bodzek

Zastępca redaktora naczelnego / Managing Editor: dr Agata Dobosz

Sekretarz redakcji / Secretary: mgr Paweł Gołyźniak

 

Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors:

Krzysztof M. Ciałowicz, Janusz A. Ostrowski, Ewdoksia Papuci-Władyka, Joachim Śliwa

Redaktor językowy / Language Editor: Ian Jenkins (od numeru 14)

 

Rada naukowa/programowa / Scientific Committee: od numeru 16 (2012):

 

Piotr Bieliński
Warszawa, Polska
Uniwersytet Warszawski 
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Prof. K. Michałowskiego
piotr.bielin@wp.pl


 

Eliot Braun
Jerozolima, Izrael
W. F. Albright Institute of Archaeological Research
Centre de Recherche Français de Jérusalem
ebraun@netvision.net.il

 

Krzysztof M. Ciałowicz
Kraków, Polska
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Archeologii
kmcialowicz@interia.pl


 

Renée Friedman
Londyn, Wielka Brytania

British Museum

American Hierakonpolis Expedition

rfriedmanhk@yahoo.com


 

Georgia Kokkorou Alevras
Ateny, Grecja
National and Kapodestrian University of Athens
Institute of History of Art and Archaeology
galevras@arch.uoa.gr


 

Janusz A. Ostrowski
Kraków, Polska
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Archeologii
januszao@poczta.onet.pl


 

Ewdoksia Papuci-Władyka

Kraków, Polska

Instytut Archeologii

Uniwersytet Jagielloński

e.papuci-wladyka@uj.edu.pl


 

Tomasz Polański
Kielce, Polska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Historii
tomaszpolanski@yahoo.com


 

Joachim Śliwa
Kraków, Polska
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Archeologii
j.sliwa@uj.edu.pl


 

Michael Vickers

Oksford, Wielka Brytania
Ashmolean Museum, Department of Antiquities
Oxford University
michael.vickers@jesus.ox.ac.uk

 

Adres redakcji / Address:

Instytut Archeologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 11

31-007 Kraków

e-mail: saac.editorial.office@gmail.com

www.saac.archeo.uj.edu.pl

Charakterystyka czasopisma / Characteristics:

Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) po raz pierwszy ukazały się w 1991 roku. Inicjatorem powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Joachim Śliwa, a w latach 2010-2014 redakcją kierowała prof. Ewdoksia Papuci-Władyka. Od roku 2015 funkcję tę pełni dr hab. Jarosław Bodzek. SAAC pierwotnie funkcjonowały jako seria stanowiąca forum dla publikacji pracowników Instytutu Archeologii UJ i szerszego grona archeologów oraz pokrewnych dziedzin (np. historia starożytna, filologia klasyczna itp.). Dotychczas ukazało się osiemnaście tomów SAAC, w tym trzy monograficzne; obecnie w przygotowaniu jest tom 19 (2015). Począwszy od numeru 10 (2007) SAAC wydawane są regularnie raz w roku jako czasopismo.

SAAC publikuje wyłącznie artykuły w językach tzw. kongresowych (głównie jednak w angielskim) poświęcone archeologii, sztuce i cywilizacji starożytnych kultur śródziemnomorskich (Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji, Rzymu, Cypru i terenów wokół Morza Czarnego) oraz pozaeuropejskich a także związane z historią archeologii i kolekcjonerstwem starożytności oraz recepcją kultury antycznej.

Archiwalne numery SAAC znajdują się na stronie internetowej czasopisma: www.saac.archeo.uj.edu.pl. Od roku 2010 (numer 14) wydawcą jest Księgarnia Akademicka Sp z o.o. w Krakowie. Począwszy od numeru 16 (2012) wprowadzona została procedura recenzji zewnętrznych, w których udział mają członkowie Rady Naukowej i recenzenci spoza niej. Opis procedury recenzowania oraz instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

 

            Studies in Ancient Art and Civilization was created in 1991 as an irregular series primarily intended to act as a mouthpiece for the Jagiellonian University Institute of Archaeology, where research conducted by its members could be published. The series was created by Professor Joachim Śliwa, who was also its first Editor-in-Chief. Between 2010 and 2014, this position was held by Professor Ewdoksia Papuci-Władyka, who was then succeeded by Professor Jarosław Bodzek in 2015. After the publication of volume 10 (2007), SAAC became a regular annual periodical.

 

SAAC publishes papers written in English, French, German, Italian, Spanish and Russian in the fields of archaeology, art and civilization. The territories covered are ancient Egypt, the Near East, Greece and its colonies, Cyprus, Rome, as well as other, non-Mediterranean ancient civilisations. Articles on the history of the discipline or archaeology, specific collections of antiquities and the attitude of modern Europe towards ancient culture are also welcomed.


Punktacja czasopisma / Journal Points: Obecnie znajduje się na liście MNiSW z wysoką oceną (lista B pozycja 2190, 7 punktów).

SAAC occupies position number 2,190 on the Polish Ministry of Science and Higher Education's List B and has seven points.

Index Copernicus Value 6.84.

 

Lista recenzentów / List of Reviewers:

Jarosław Bodzek (Jagiellonian University in Krakow)

Eliot Braun (W. F. Albright Institute of Archaeological Research, Jerusalem)

Krzysztof Ciałowicz (Jagiellonian University in Krakow)

Teresa Dziedzic (Wrocław University of Technology)

Stan Hendrickx (Hasselt University – PXL)

Mariusz Jucha (Jagiellonian University in Krakow)

Klaudia Sala (Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology)

Kamil O. Kuraszkiewicz (University of Warsaw)

Ewa Laskowska-Kusztal (Polish Academy of Sciences)

Agnieszka Mączyńska (Poznan Archaeological Museum)

Ianir Milevski (Israel Antiquities Authority, Tel Aviv)

Karol Myśliwiec (Polish Academy of Sciences)

Franziska Naether (Universität Leipzig)

Janusz A. Ostrowski (Jagiellonian University in Krakow)

Joanna Popielska-Grzybowska (Pultusk Academy of Humanities)

Andrzej Prinke (Poznan Archaeological Museum)

Dietrich Raue (Universität Leipzig)

Sławomir Rzepka (University of Warsaw)

Teodozja Rzeuska (Polish Academy of Sciences)

Joachim Śliwa (Jagiellonian University in Krakow)

 

Procedura recenzyjna / Reviewing Procedure: pobierz

pobierz

 

Wymagania redakcyjne / Guidelines for Authors: pobierz