Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, cz. 2: Kaplica polska (1896-2018) + CD

red. Mirosław Lenart

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2020
Natio Polona. Fontes et Studia II; 2
Stron: 268
Dział:
ISBN: 9788373958722
Wydanie drukowane
 

32,00 28,80

Pozycja dostępna

 

Drugi tom opracowania materiałów archiwalnych dotyczących obecności i działalności Polaków na terenie Padwy w zasobach archiwalnych poświęcony jest głównie nowej kaplicy polskiej w bazylice św. Antoniego, powstałej u schyłku XIX stulecia. Jej urządzenie miało ogromne znaczenie dla wrażliwości religijno-patriotycznej przedstawicieli narodu, żyjącego na terytorium podzielonym granicami zaborów. W książce, oprócz zaprezentowania dokumentacji dotyczącej powstania kaplicy, spełniającej do dziś funkcję narodowego mauzoleum, została przedstawiona po raz pierwszy w szerszym zarysie sylwetka Camilla Boito, autora projektu regotyzacji bazyliki św. Antoniego w Padwie. Udział w tak ważnym przedsięwzięciu wybitnego architekta, mającego polskie korzenie za sprawą matki, hrabiny Józefiny Radolińskiej, jest niezwykle istotny nie tylko dla historii kultury polskiej, ale także dla kultury włoskiej. Dla tej ostatniej Boito pozostaje czołowym przedstawicielem nowego stylu w architekturze, reprezentującego idee młodego państwa powstałego na bazie idei Risorgimenta, oraz wskazywany jest jako promotor nowoczesnych koncepcji dotyczących konserwacji dzieł sztuki. Tom prezentuje m.in. nieznane dotychczas dokumenty, zwłaszcza ilustracyjne, związane z wykonaniem fresków w kaplicy przez lwowskiego artystę Tadeusza Popiela. Wydawnictwo uzupełnia płyta z multimedialna przedstawiająca polonika znajdujące się do dziś w świątyni oraz na terenie przylegającego do niej klasztoru franciszkanów.