Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1

red. Krzysztof Dybciak, red. Zdzisław Kudelski

Wydawnictwo KUL, 2000
Stron: 566
Dział:
ISBN: 9788387703189
 
 
 

 

red. Krzysztof Dybciak, red. Zdzisław Kudelski

Wydawnictwo KUL, 2000

Dział:

Stron: 566

ISBN: 9788387703189

Leksykon kultury polskiej poza krajem od 1939 roku jest pierwszą, na tak dużą skalę, prezentacją polskiego życia kulturalnego na obczyźnie. Redaktorzy Leksykonu zdecydowali się na zaprezentowanie wybranych postaci, instytucji i zjawisk wedle wyrazistych kryteriów, ze świadomością, że w kilkutomowym opracowaniu nie sposób objąć całości.

Kierownikiem programu badawczego i współredaktorem książki był Krzysztof Dybciak, sekretarzem i drugim współredaktorem - Zdzisław Kudelski. Poszczególne działy redagowali: film - Teresa Rutkowska, kultura religijna - Roman Dzwonkowski SAC, muzyka - Tadeusz Kaczyński, plastyka - Irena Grzesiuk-Olszewska (tu hasła dotyczące architektury - Tadeusz Barucki i fotografii - Krystyna Łyczywek), teatr - Dobrochna Ratajczakowa i Kazimierz Andrzej Wysiński, publicystyka i ruch wydawniczy - Krzysztof Dybciak oraz Zdzisław Kudelski, literatura i wiedza o kulturze - Krzysztof Dybciak.
Autorami haseł są znawcy poszczególnych dziedzin kultury polskiej na obczyźnie z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Wrocław, Bydgoszcz) oraz z zagranicy - łącznie 61 osób.
Na podkreślenie zasługuje interdyscyplinarny charakter Leksykonu oraz szeroki krąg jego przyszłych odbiorców. Hasła są wzbogacone zdjęciami, całość zaś dopełniają kolorowe reprodukcje dzieł plastycznych i fotografii, a także indeksy haseł i osób.
Leksykon ukazuje się w tzw. układzie holenderskim - każdy tom od litery A do Z. Do I tomu weszły hasła wcześniej nadesłane lub dotyczące zjawisk zakończonych.