Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Na początku był ogród... Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy

Krystyna Krawiec-Złotkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2017
Stron: 516
Dział:
ISBN/ISSN: 9788374672818

 

Autor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej , 2017

Dział:

Stron: 516

ISBN/ISSN: 9788374672818

Monografia Na początku był ogród… pokazuje sposoby mówienia o pięknie ogrodu od antyku grecko-rzymskiego i antyku hebrajskiego do XVII wieku, o reaktywowaniu tradycji i form opisu miejsc szczęśliwych oraz lokuje poszczególne wyobrażenia tych krain w wyobraźni ludzi baroku – „epoki przeciwieństw”. Od lat czekaliśmy na tak ważną publikację, która pokazywałaby atrakcyjność i długie trwanie idei silnie zakorzenionej w myśli filozoficznej i literackiej. Krystyna Krawiec-Złotkowska wywiązała się z podjętego zadania bardzo dobrze, mając świadomość olbrzymiego materiału porównawczego i nawarstwień znaczeniowych opisywanych miejsc na przestrzeni wieków. […] Jej monografia o barokowych ogrodach (wraz z tradycją mitologiczną, biblijną, metafizyczną…) to książka ważna i inspirująca. Zastosowane metody, a szczególnie filologiczna i komparatystyczna, pozwoliły na właściwą interpretację tekstów. Bogaty kontekst kulturowy, duża wiedza o topice literatury europejskiej i poprawna szata językowa – oto walory książki adresowanej do historyków idei, literaturoznawców i szerokiego grona badaczy kultury Europy. Rozprawę oceniam bardzo wysoko […].

(Z recenzji)