Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powrót do Laetoli

Z rozważań nad początkami człowieka i prawa

Dariusz Rozmus

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 265
Dział:
ISBN: 9788381381253
Publikacja elektroniczna: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/78
 
Wydanie elektroniczne
 

 

Dariusz Rozmus

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Dział:

Stron: 265

ISBN: 9788381381253

Podstawowym założeniem tej książki jest uwypuklenie starożytności rodzaju ludzkiego, która, moim zdaniem, wciąż przesuwa się w głąb historii, sięgając obecnie milionów lat. Zdaję sobie sprawę, że ta książka stawia więcej pytań, niźli daje odpowiedzi. Tak musi być na obecnym poziomie naszej wiedzy. Dynamika odkryć archeologicznych, paleontologicznych i genetycznych jest po prostu w tym momencie, w XXI w., zbyt wielka. Ambicją tej publikacji jest próba pokazania możliwej sceny, na której mogły pojawić się w umysłach naszych przodków pierwsze intuicje prowadzące do wyłonienia się prapoczątków prawa. Te niezwykle istotne zjawiska miały w przeciągu długiego czasu możliwość zaistnieć zarówno w czasie, jak i w przestrzeni umysłowej naszych przodków. Próba ta jest spojrzeniem na prakulturę z akcentem na moment, w którym może pojawić się prawo jako wytwór ludzkiej kondycji mogący być tak samo stary jak ona sama.