Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Katalog tematyczny utworów. A thematic catalogue of works. Tom II

Józef Elsner

Instytut Sztuki PAN, 2019
Stron: 333
Dział:
ISBN: 9788365630926
 
 
 

 

Józef Elsner

Instytut Sztuki PAN, 2019

Dział:

Stron: 333

ISBN: 9788365630926

 Katalog tematyczny utworów świeckich Józefa Elsnera (1769-1854), nauczyciela Fryderyka Chopina, obejmuje wszystkie znane obecnie utwory tego kompozytora. Utwory zachowane ujęte zostały w działy:

  1. Muzyka sceniczna
  2. Kantaty
  3. Pieśni (1. Na jedne głos z fortepianem, 2. Na dwa i więcej głosów z fortepianem, 3. Na dwa i więcej głosów a cappella)
  4. Muzyka instrumentalna (1. Utwory orkiestrowe, 2. Utwory kameralne, 3. Utwory fortepianowe)

Hasła dotyczące kompozycji zachowanych, obok informacji o miejscu przechowywania, opisów przekazów, obsady kompozycji i ewentualnych wydaniach oraz publikacjach, w których zostały one omówione lub wzmiankowane, zawierają incipity  utworów i ich części. Ponadto w tomie znajdują się: Wstęp, Zasady sporządzania katalogu, Spis utworów zaginionych i Indeks utworów Elsnera. Pozycja została wydana w redakcji polsko- i anglojęzycznej.
Tom I katalogu (Utwory religijne) w przygotowaniu.

* * *

This thematic catalogue of secular works by Józef Elsner (1769-1854), teacher of Fryderyk Chopin, includes all the currently known works by this composer. The extant compositions are listed in the following sections:

  1. Music for the stage
  2. Cantatas
  3. Songs (1. For one voice and piano, 2. For two or more voices and piano, 3. For two or more a cappella voices)
  4. Instrumental music (1. Orchestral works, 2. Chamber works, 3. Piano works)

Entries relating to the compositions, alongside information about their location, descriptions of the transmitted versions, scoring and possible editions or publications in which they are discussed or mentioned, also contain the incipits of the works and their parts. Moreover, the volume includes: Introduction, Principles of catalogue construction, List of lost works and Index of Elsner’s works.  The publication contains a Polish and an English version of the edition.
Volume I of the catalogue (Religious works) in preparation.