Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Psychologia emocji pokolenia digital natives

Barbara Gawda, Kalina Kosacka, Paulina Banaszkiewicz

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 308
Dział:
ISBN: 9788322793466
Wydanie drukowane
 

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

Monografia Barbary Gawdy, Pauliny Banaszkiewicz i Kaliny Kosackiej Psychologia emocji pokolenia digital natives jest wyczekiwaną pozycją stanowiącą trzeci człon tryptyku poświęconego emocjom badanym z zastosowaniem techniki fluencji werbalnej.

Zapowiadana książka podnosi ważne zagadnienie z zakresu psychologii emocji. Ukazuje z perspektywy różnych kohort pokoleniowych zagadnienie istotne z punktu widzenia zrozumienia psychiki człowieka. Ukazuje bogactwo wiedzy ludzi na temat emocji, wielość ich indywidualnych skojarzeń oraz odniesień do rzeczywistości. Jako swoiste kompendium wiedzy traktować należy prezentowane w książce ujęcia doświadczania/doświadczenia emocji w teoriach klasycznych, w modelach fenomenologicznych, w modelach funkcjonalnych, w modelach konstruktywistycznych, w komponentowych modelach emocji czy obliczeniowych modelach emocji Niezwykle cenne są podsumowania stanowisk teoretycznych w literaturze, dokonywane przez autorki monografii.

Odwołując się do doświadczeń pokoleń cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów, autorki zakładają, że wzrastanie w otoczeniu technologii informatycznych oraz gadżetów informatycznych nie może pozostać bez wpływu na rozwój motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. I właśnie sferze emocjonalnej ludzi z różnych kohort pokoleniowych poświęcają swoją książkę. Celem było ukazanie, na ile odmienność pokoleń cyfrowych od pokoleń wcześniejszych ujawnia się w doświadczaniu emocji, strukturze pojęć emocji i leksyce emocjonalnej – z recenzji prof. dr hab. Barbary Bokus.