Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku

Marcin Pomarański

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020
Stron: 216
Dział:
ISBN: 9788322793350
 
 
 

 

Marcin Pomarański

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2020

Dział:

Stron: 216

ISBN: 9788322793350

Monografia dr. Marcina Pomarańskiego jest oryginalnym osiągnięciem naukowo-badawczym. Poświęcona jest ruchom secesjonistycznym w USA w XXI wieku jako zjawisku dezintegrującemu ład społeczno-polityczny w przestrzeni lokalnej i centralnej Stanów Zjednoczonych. Analizowany w monografii problem zaliczany jest do standardów amerykańskiej nauki. Wynika to z odejścia od badań wąsko-faktograficznych na rzecz tworzenia ogólnej syntezy teoretycznej. Determinuje to odejście od statystycznych modeli systemowych i zastąpienie ich rozpoznaniem procesów życia ludzkiego, pozostającego w toku „stawania się” w odwrocie od determinizmu strukturalnego czy środowiskowego, na rzecz uwzględniania podmiotów indywidualnych i zbiorowych (np. charyzmatycznych przywódców ruchów społeczno-politycznych). […] Opracowanie zostało przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, wnosząc istotny wkład do współczesnych ustaleń naukowych.

Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Piwnickiego