Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Atlas historyczny metropolii przemyskiej

(Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018

red. Henryk Gapski

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2019
Stron: 366
ISBN: 9788373068698
 
 
 

 

Prezentowane studium historyczno-geograficzne obejmuje przestrzeń kościelną, którą tworzyła od około 1340 r. diecezja przemyska, a od roku 1992 trzy nowo utworzone struktury diecezjalne: archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska oraz diecezja zamojsko-lubaczowska, tworzące razem metropolię przemyską.

"Atlas historyczny metropolii przemyskiej" jest owocem pracy zespołu historyków i kartografów związanych z Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL.

Atlas ukazuje się w serii GEOGRAFIA HISTORYCZNA KOŚCIOŁA W POLSCE, wydawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL, której celem jest prezentacja dziedzictwa historycznego przestrzeni współczesnego Kościoła polskiego.

 

The scope of this historical and geographical study embraces the ecclesiastical space created by the Przemyśl diocese in around 1340, and by three newly established diocesan structures since 1992: the Archdiocese of Przemyśl, the Diocese of Rzeszów, and the Diocese of Zamość-Lubaczów, all constituting the Metropolis of Przemyśl.

"The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl" is the result of the collective work of historians and cartographers associated with the Centre for Research in the Geographical History of the Church in Poland of the John Paul II Catholic University of Lublin.

The Atlas appears in the series HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE CHURCH IN POLAND, published by Towarzystwo Naukowe KUL, presenting the heritage of the ecclesiastical space that the contemporary Church occupies in Poland.