Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej

Małgorzata Gałazka

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2019
Stron: 856
Dział:
ISBN: 9788373068681
 
 
 

 

W związku z rozwojem medycyny, w tym także poszukiwaniem nowatorskich interwencji medycz­nych, należy podkreślić znaczenie tej publikacji nie tylko dla prawników, ale i lekarzy oraz wielu innych środowisk zainteresowanych problemami medycznymi. Książka dr Małgorzaty Gałązki temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw oferując kompleksową analizę prawnokarnych aspektów dopuszczalności tego rodzaju interwencji.

Znajomość przedstawianej przez Autorkę problematyki jest więc z wielu względów niezbędna, zwłaszcza przy dynamicznie rozwijającej się medycynie, często biorącej rozbrat z wartościami chronionymi prawem karnym. Dobrze byłoby także, by prawo karne wyprzedziło i zapobiegło zagrożeniom mogącym dotykać człowieka i dobra wspólnego ze strony niekontrolowanych nowatorskich interwencji medycznych, naruszających godność człowieka, ale równocześnie nie hamowało postępu medycyny służącej człowiekowi i jego dobru. W takiej optyce napisana została recenzowana praca.

Z recenzji dr hab. Alicji Grześkowiak prof. KPSW