Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zakrzów. Dzieje szkoły i sportu na tle dziejów wsi

Aneta Rejman, Andrzej Nowakowski, Maciej Malec

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2019
Stron: 204
Dział:
ISBN: 9788379967162
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Część I. WIEŚ I PARAFIA W ZAKRZOWIE

 

Rozdział I. Ogólne wiadomości o wsi Zakrzów

1. Położenie geograficzne i warunki naturalne

2. Zarys dziejów wsi od późnego średniowiecza po współczesność

2.1. Okres Polski przedrozbiorowej do 1772 r.

2.2. Okres panowania austriackiego (1772–1918)

2.3. Okres Drugiej Rzeczypospolitej i okupacji (1918–1945)

2.3.1. Lata międzywojenne (1918–1939)

2.3.2. Lata wojny i okupacji (1939–1945)

2.4. Okres po 1945 r.

2.4.1. W Polsce Ludowej (1945–1989)

2.4.2. W Trzeciej Rzeczpospolitej (1989–2019)

 

Rozdział II. Kościół i parafia w Zakrzowie

1. Początki kościoła i parafii w Zakrzowie

2. Zakrzów filią parafii w Stryszowie

3. Ekspozytura w Zakrzowie (1897–1907)

4. Samodzielna parafia w Zakrzowie od 1907 r. do czasów współczesnych

 

Część II. SZKOLNICTWO W ZAKRZOWIE

 

Rozdział I. Początki szkolnictwa w Zakrzowie (1884–1918)

1. Założenie szkoły ludowej w Zakrzowie i pierwsze lata jej działalności do 1900 r.

2. Rozwój szkoły od początków XX w. do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r.

3. Szkoła w czasie Wielkiej Wojny (1914–1918)

 

Rozdział II. Szkoła powszechna w Zakrzowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej oraz w latach wojny i okupacji (1918–1945)

1. Szkoła w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939)

2. W okresie wojny i okupacji (1939–1945)

 

Rozdział III. Szkoła w okresie Polski Ludowej (1945–1989)

1. Kierowanie szkolnictwem

2. Dydaktyka

3. Wychowanie

 

Rozdział IV. Szkoła w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–2019)

1. Zarządzanie systemem edukacyjnym

1.1. Gimnazjum w Zakrzowie (1999–2017)

1.2. Powrót do koncepcji szkoły podstawowej (2017 r.)

2. Nauczanie

3. Realizacja programów unijnych

4. Tradycja i nowoczesność w wychowaniu

5. Działalność kulturalno-artystyczna uczniów

6. Działalność szkolnego wolontariatu

7. Bohater narodowy Polski – rotmistrz Witold Pilecki patronem szkoły w Zakrzowie

8. Rozwój infrastruktury szkolnej

 

Rozdział V. Aktywność fizyczna oraz edukacja zdrowotna i ekologiczna uczniów w Zakrzowie

1. Szkolne wychowanie fizyczne dawniej i obecnie

1.1. Kadra nauczycielska i dydaktyka

1.2.Baza materialna

2. Współzawodnictwo sportowe uczniów

2.1. Udział w imprezach Szkolnego Związku Sportowego

2.2. Udział w pozostałych imprezach

2.3. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

3. Turystyka, obozownictwo. Rekreacja

3.1. Udział w wycieczkach. „Zielone szkoły”

4. Edukacja zdrowotna i ekologiczna

 

Wnioski końcowe

 

Wykaz tabel i zdjęć

 

Bibliografia (opracował Andrzej Nowakowski)

 

Indeks osób

 

Indeks nazw geograficznych

 

Nota o autorach

 

Summary. Zakrzów. A history of school and sport. In the background of the country history. By 135 years of school in Zakrzów (1884–2019)

 

Zusammenfassung. Zakrzów. Geschichte der Schule und des Sports im hintergrund der Geschichte von Zakrzów