Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komentarze do Księgi Przysłów

Orygenes

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2019
Stron: 110
Dział:
ISBN: 9788380906334
 
 
 

 

Orygenes

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2019

Dział:

Stron: 110

ISBN: 9788380906334

LXXI tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy".

Spuścizna literacka Orygenesa jest olbrzymia, a największą jej część stanowią komentarze do Pisma Świętego oraz homilie. Komentarze do Księgi Przysłów są jednymi z ostatnich dzieł mistrza z Aleksandrii o tematyce biblijnej, które czytelnik polski otrzymuje w przekładzie na język ojczysty.