Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kodeks Wawrzyńca z Łaska 1544. Faksymile

Wiesław wstęp Wydra

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2019
Series Apocryphorum Polonorum Selectorum;
Dział:
ISBN: 9788365666680
Wydanie drukowane
 

160,00 144,00

Pozycja dostępna

 

Publikacja zawiera podobiznę w skali 1:1 jednego z najcenniejszych zabytków średniowiecznej polszczyzny – tzw. Kodeksu Wawrzyńca z Łaska, przechowywanego obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. 3040 III).

Kodeks zawiera następujące teksty polskie: Sprawę chędogą o męce Pańskiej, Ewangelię Nikodema  i Historię Trzech Króli. Oprócz wysokiej jakości podobizn kart z tekstami apokryfów, w publikacji zamieszczono również fotografie okładzin oraz fragmentów wydobytych z oprawy.

Całość poprzedza wstęp wybitnego znawcy tekstów staropolskich, prof. Wiesława Wydry. Autor pisze m.in. o problemie rozdzielenia tekstu Ewangelii Nikodema na dwa fragmenty, ponadto prezentuje najnowsze ustalenia dotyczące kopisty rękopisu, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie, dla kogo kodeks ten został spisany.

Faksymile będzie nieocenionym źródłem dla wszystkich badaczy zajmujących się średniowiecznymi i staropolskimi apokryfami; może też służyć jako znakomita pomoc dydaktyczna dla studentów filologii polskiej, edytorstwa oraz nauk pomocniczych historii.