Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i polityc

red. Krzysztof Zuba, red. Błażej Choroś

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2019
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788373958234
 
 
 

 

red. Krzysztof Zuba, red. Błażej Choroś

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2019

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788373958234

Monografia składa się z czternastu rozdziałów przyporządkowanych do czterech głównych części odpowiadających głównym aspektom działania Parlamentu Europejskiego. Można ją traktować zarówno jako ogólne kompendium wiedzy o Parlamencie Europejskim, jak i zbiór szczegółowych studiów ukazujących z różnych perspektyw poszczególne elementy teorii i działania Parlamentu Europejskiego.

Parlament stanowi fundament demokracji reprezentatywnej. Tak więc w pełni zrozumiały jest fakt, że pozostaje jednym z najbardziej eksplorowanych aspektów współczesnych badań nad demokracją. Kluczowe wyzwanie w badaniach nad Parlamentem Europejskim wynika z faktu, że jest on (tak jak cała Unia Europejska) fenomenem. To zaś oznacza, że z jednej strony – trudno stosować do niego istniejącą siatkę teoretyczną i metodologiczną wypracowaną na potrzeby parlamentów państwowych, a z drugiej strony – nie sposób stworzyć odrębnych teorii (w mniejszym stopniu dotyczy to metod) dla tak unikatowego zjawiska.

Monografia podejmuje próbę zmierzenia się z tymi wyzwaniami, ale jednocześnie ma ambicje spełnienia utylitarnej funkcji podręcznika akademickiego, jak również stanowienia głosu w naukowej dyskusji nad miejscem i rolą Parlamentu Europejskiego w strukturze Unii Europejskiej.

Autorzy położyli duży nacisk na czytelną strukturę oraz treść, stąd też czytelnik może spodziewać się tekstu przyjaznego w lekturze. Praca jest adresowana do badaczy zainteresowanych systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, studentów europeistyki, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.