Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kooperatyzm,anarchizm,feminizm. Wybór pism

Maria Orsetti

Oficyna Naukowa, 2019
Stron: 509
Dział:
ISBN: 9788366056039
 
 
 

 

Maria Orsetti

Oficyna Naukowa, 2019

Dział:

Stron: 509

ISBN: 9788366056039

Maria Orsetti (1880-1957) jest myślicielką, która wprowadziła do polskiej spółdzielczości perspektywę feministyczną i anarchistyczną. Tłumaczka pism Piotra Kropotkina, praktyczka zaangażowana w prace Lubelskiej Spółdzielni Spożywców czy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współzałożycielka spółdzielni wydawniczej "Książka", organizatorka Ligi Kooperatystek, połączyła działalność spółdzielczą ze śmiałą wizją radykalnej przebudowy świata. Niniejszy wybór obejmuje najważniejsze (nigdy nie wznawiane) broszury i artykuły Orsetti, a także pierwsze wydanie jej doktoratu pt. "Antykapitalistyczne podstawy ruchu spółdzielczego".